Buigen als een riethalm in de wind is ware sterkte

Gedichten die we voorlezen

Op elke Zenavond leest een deelnemer een van de volgende gedichten voor

De boeddha zei
Weet dat alle dingen zo zijn:
een luchtspiegeling, een luchtkasteel,
een droom, een verschijnsel,
zonder essentie maar met kenmerken die waarneembaar zijn.

Weet dat alle dingen zo zijn
Als de maan aan een heldere hemel 
weerspiegelt in een helder meer,
hoewel de maan nooit nooit naar dat meer is toe gegaan.

Weet dat alle dingen zo zijn
Als een echo die voortkomt
uit muziek, geluiden en geween,
maar in die echo is geen melodie.

Weet dat alle dingen zo zijn
Zoals een goochelaar illusies schept
van paarden, ossen, karren en andere dingen,
niets is zoals het lijkt.


Wees dan sterk en ga je eigen lichaam binnen;
daar vind je vaste grond om op te staan.
Denk er zorgvuldig over na!
Ga nergens anders heen!
Dit zegt Kabir: doe weg alle gedachten
over ingebeelde zaken
en sta stevig in wat je bent.

Kabir


Al die jaren dat ik zat te kijken 
op het terras